(reply) with many reservations

หมวด ADV

แปลว่า

แบ่งรับแบ่งสู้

เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งส ู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้

อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม