remain in stock

หมวด V

แปลว่า

ค้างสต๊อก

บริษัทเลือกส่งสินค้าที่มีปัญหาค้างสต๊อกทีละมากๆ

หลงเหลืออยู่ในโกดัง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม