ค้นหา/แปล "remain-in-stock"

remain in stock

หมวด V

1

ค้างสต๊อก

บริษัทเลือกส่งสินค้าที่มีปัญหาค้างสต๊อกทีละมากๆ

หลงเหลืออยู่ในโกดัง


ตัวอย่างประโยค

suggestion - คำแนะนำ

1

in brief

พูดสั้นๆว่า

2

in short

พูดสั้นๆว่า

3

in a word

พูดสั้นๆว่า

4

in other words

กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า

gentility - ความสุภาพ

5

i’m in

ฉันเอาด้วย (ในการตอบสนองต่อคำเชิญที่จะไปที่ใดหรือทำอะไรสักอย่าง)

ทั่วไป

6

bear in mind.

จำไว้นะ

7

in a way

ในความรู้สึกแล้ว

8

join in with us

เข้าร่วมกับเรา

9

thank you in advance!

ขอบคุณล่วงหน้านะ!

ให้กำลังใจ

10

hang in there

สู้ ๆ อย่าหยุด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม