rabbit

หมวด N

แปลว่า

ขนกระต่าย

แปลว่า

กระต่าย

กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด

ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า (Lepus peguensis) ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นำมาเลี้ยงตามบ้าน มีหลายชนิดและหลายสี

แปลว่า

กระต่าย

แปลว่า

เนื้อกระต่าย

แปลว่า

เถาะ

สัตว์ขนปุย หูยาว มีฟันหน้าซี่ใหญ่ 2 ซี่ ซี่เล็กซ้อนข้างหลัง 2 ซี่ ชอบกินพืชผัก

หมวด SL

แปลว่า

พูดไม่หยุด


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม