rabbi

หมวด N

แปลว่า

พระในศาสนายิว, ผู้นำศาสนายิว

แปลว่า

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม