rabbet

หมวด VT

แปลว่า

บาก

แปลว่า

ต่อไม้ด้วยการทำเดือย, ต่อด้วยวิธีการบาก

หมวด N

แปลว่า

รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม