ค้นหา/แปล "physical-education"

physical education

หมวด N

1

พลศึกษา, พละ, วิชาพละ

2

พละ

เด็กผู้ชายมักชอบเรียนวิชาพละมากกว่าเด็กผู้หญิง

วิชาที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง

3

พลศึกษา

ในโรงเรียนบางแห่ง ครูกับนักเรียนลงสนามฝึกพลศึกษาด้วยกัน

การศึกษาในทางบำรุงกายโดยวิธีออกกำลัง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม