perhaps

หมวด END

แปลว่า

มัง

เขาคงไม่อยากไปมัง จึงไม่เห็นตกปากรับคำอะไร

คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน, (ใช้ไว้ท้ายประโยค)

แปลว่า

มัง

เขาคงไม่อยากไปมัง จึงไม่เห็นตกปากรับคำอะไร

คำแสดงความไม่แน่ใจ, คำแสดงความคาดคะเน, (ใช้ไว้ท้ายประโยค)

หมวด ADV

แปลว่า

บางที

ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ บางทีผมอาจจะล้มเลิกโครงการทั้งหมด

อย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

แปลว่า

น่ากลัว

น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว

แปลว่า

ไม่แน่

ไม่แน่เขาอาจจะมาก็ได้

แปลว่า

บางที, อาจเป็นได้, อย่างเป็นไปได้


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Perhaps

อาจจะ, บางที

คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
perhapsมังบางที, อาจเป็นได้, อย่างเป็นไปได้น่ากลัวบางทีไม่แน่
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม