particle

หมวด END

แปลว่า

คะ

ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย

คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ

แปลว่า

ซิ

ถ้าคิดว่างานคืนนี้จะสนุกก็ไปซิ

เป็นคำประกอบท้ายคำอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับหรือเชิงชวนเป็นต้น

หมวด N

แปลว่า

อนุภาค

ชิ้นหรือส่วนขนาดเล็กมาก, ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้เรียกส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอม

แปลว่า

กระเส็นกระสาย

กระเส็นกระสายแห่งความมั่งคั่งแต่ก่อนยังมีเหลืออยู่ในบ้านเก่าหลังนั้น

แปลว่า

อนุภาค, อณู, ส่วนที่เล็กที่สุด, ส่วนที่น้อยที่สุด


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม