particle used at the end of a simple statement

หมวด END

แปลว่า

ละ

ผู้ที่จะรักษาอำนาจไว้ให้คุณได้คือเขาละ

คำประกอบกริยาเพื่อเน้นความให้มีน้ำหนักขึ้น


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม