particle used after a negative statement to make the sense milder

หมวด END

แปลว่า

หรอก

พวกเขาไม่เข้าใจว่าสาขาปัญญาประดิษฐ์นี้คืออะไรหรอก

คำลงท้ายแสดงการปฏิเสธของข้อความข้างหน้า


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม