original affiliation

หมวด N

แปลว่า

ต้นสังกัด

ต้นสังกัดสั่งให้เขาไปช่วยงานโครงการนี้ชั่วคราว

หน่วยงานที่สังกัดอยู่


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม