ค้นหา/แปล "nothing-ventured-nothing-gained"

nothing ventured, nothing gained.

หมวด IDM

1

ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่พยายาม


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

nothing particular!

ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

2

nothing much.

ไม่มีอะไรมาก

ให้กำลังใจ

3

nothing lasts forever.

ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอก

ความทุกข์ก็เช่นกัน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม