(national) park

หมวด N

แปลว่า

วนอุทยาน

แหล่งโบราณคดีออบหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานออบหลวง เขตติดต่ออำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม และทางราชการได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน


national park

หมวด N

แปลว่า

อุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก

แปลว่า

สวนสาธารณะแห่งชาติ, อุทยานแห่งชาติ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม