n

หมวด N

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14


-n

หมวด SUF

แปลว่า

ทำด้วย, เกี่ยวกับ


n.

หมวด N

แปลว่า

ตัวย่อของคำนาม (noun)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
Nพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14
Kพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11
Lพยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
Bพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 2
Oพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
pพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 16
Iพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9
Eพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 5
exพยัญชนะในภาษาอังกฤษตัวที่ 24
Fพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
Wพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 23
xพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 24
yพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 25
tพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 20
sพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19
uพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 21
Vพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 22
Qพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17
rพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
Mพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม