n

หมวด N

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14


-n

หมวด SUF

แปลว่า

ทำด้วย, เกี่ยวกับ


n.

หมวด N

แปลว่า

ตัวย่อของคำนาม (noun)


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Naturally

โดยปกติแล้ว

agreement - เห็นด้วย

2.

How did you name your baby?

เธอจะตั้งชื่อลูกของเธอว่าอะไรเหรอ? (คำถามนี้สำหรับเด็กทารกแรกเกิด)

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม