minced pork

หมวด N

แปลว่า

หมูสับ


ตัวอย่างประโยค

it problems – ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

1.

I'd like a pork steak

ฉันขอสเต็กหมู

ทั่วไป

2.

I’d like a pork steak

ฉันขอสเต็กหมู

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม