marry

หมวด VT

แปลว่า

แต่งงาน, สมรส

แปลว่า

ประกอบพิธีแต่งงาน, ทำพิธีสมรส

แปลว่า

จับเข้าคู่กัน, เข้ากันได้ดี

หมวด V

แปลว่า

สมรส

แปลว่า

สมรส

ท่านจันทร์สมรสกับหม่อมวิภา มีบุตรและบุตรี 4 คน

ทำพิธีแต่งงานเพื่ออยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยาตามประเพณี

แปลว่า

แต่งงาน

ครอบครัวที่ถือพ่อเป็นใหญ่ เมื่อหญิงแต่งงานแล้วจะไปอาศัยอยู่กับสามีที่บ้านพ่อแม่ของสามี รวมกับบรรดาญาติพี่น้องของสามี

ทำพิธีเพื่อให้ชายหญิงอยู่กินเป็นผัวเมียกันตามประเพณี

แปลว่า

ออกเรือน

หญิงวัยกลางคนจะเริ่มรู้สึกตัวว่าแก่ และหมดความสำคัญลง เมื่อลูกเต้าออกเรือนกันไปแล้ว

แยกจากเรือนพ่อแม่ไปอยู่เรือนใหม่ เนื่องจากการแต่งงานมีครอบครัว

แปลว่า

วิวาห์

ลูกสาวสุดหวงของศิลปินสาวใหญ่จะเข้าวิวาห์ในเดือนธันวาคมปีนี้

หมวด VI

แปลว่า

จับเข้าคู่กัน, เข้ากันได้ดี


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
marryแต่งงาน, สมรสประกอบพิธีแต่งงาน, ทำพิธีสมรสสมรสสมรสแต่งงาน
marry withแต่งงานกับ
wedสมรส, แต่งงานสมรส (คำทางการ), แต่งงาน
uniteสมรสกัน, แต่งงานกัน
spouseแต่งงาน, สมรส
weddingการสมรส, การแต่งงาน, พิธีสมรส
marriageการแต่งงาน, การสมรส, ภาวะที่แต่งงานกันพิธีแต่งงาน, พิธีสมรส
marry intoเข้าร่วมกลุ่มหรือชนชั้นด้วยการแต่งงาน
marry beneathแต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า
matrimonyการแต่งงาน, พิธีสมรส, การสมรสกัน, การออกเรือน
marry aboveแต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า
mateแต่งงาน (คำไม่เป็นทางการ), สมรส
nuptialเกี่ยวกับการแต่งงาน, เกี่ยวกับการสมรส
wed toทำให้แต่งงานกับ, ทำให้สมรสกับ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม