marry beneath

หมวด PHRV

แปลว่า

แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
marry beneathแต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า
marry aboveแต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า
above one's stationมีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า (บางคน)
marryแต่งงาน, สมรสแต่งงานประกอบพิธีแต่งงาน, ทำพิธีสมรสสมรส
beneathข้างล่าง, ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้
marry withแต่งงานกับ
marry intoเข้าร่วมกลุ่มหรือชนชั้นด้วยการแต่งงาน
be beneath contempt(จิตใจ) ต่ำมาก, (จิตใจ)แย่มาก, ต่ำทราม
remain downอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า, อยู่ต่ำกว่า
positionตำแหน่ง, ฐานะ, สถานะ, ตำแหน่ง, ที่ตั้ง
morganaticเกี่ยวกับการแต่งงานของชายที่สูงศักดิ์กับหญิงฐานะต่ำกว่า
be belowมีตำแหน่งต่ำกว่า
underlyingที่อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า
rise in the worldมีฐานะทางสังคมสูงขึ้น
lowlyต่ำ (ความสำคัญ, ฐานะ)
asในฐานะ, ในตำแหน่ง, ในบทบาท
peerageตำแหน่งหรือฐานะของขุนนาง
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม