marriage license

หมวด N

แปลว่า

ใบสมรส

แปลว่า

ทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรสเป็นสถาบันทางสังคม ที่มีไว้เพื่อให้สังคมยอมรับ

หลักฐานบันทึกความตกลงใจในการเป็นสามีภรรยา


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม