ค้นหา/แปล "maritime"

maritime

หมวด ADJ

1

ซึ่งมีพื้นที่ติดกับทะเล, ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทะเล

2

เกี่ยวกับการเดินเรือ, เกี่ยวกับการเดินเรือสมุทร

3

ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเล

4

ทางทะเล, เกี่ยวกับทะเล


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม