ค้นหา/แปล "marital-status"

marital status

หมวด N

1

สถานภาพการสมรส

2

สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "marital status"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
marriage statusสถานภาพสมรส
illegal wifeภรรยานอกสมรส
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม