ค้นหา/แปล "m-c-s"

m.c.s.

หมวด ABBR

1

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "M.C.S."   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
m.s.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (master of science)
m.h.s.วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (master of health science)
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม