lute

หมวด VT

แปลว่า

อุดหรือเชื่อมด้วยสารเหนียวชนิดหนึ่ง

แปลว่า

ฉาบด้วยเกรียง

แปลว่า

เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์

หมวด N

แปลว่า

เกรียง, เกรียงฉาบปูน

แปลว่า

สารเหนียวชนิดหนึ่งสำหรับใช้อุดหรือเชื่อม

แปลว่า

เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์

หมวด VI

แปลว่า

เล่นเครื่องดนตรีที่คล้ายกีตาร์


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม