luster

หมวด N

แปลว่า

เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา

แปลว่า

ความรุ่งโรจน์, ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์

แปลว่า

ความสว่างสุกใส, ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส

แปลว่า

ความเป็นเงา, ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน

แปลว่า

สารที่ใช้เป็นยาขัดเงา

แปลว่า

ช่วงเวลาห้าปี

หมวด VI

แปลว่า

กลายเป็นมันเงา

หมวด VT

แปลว่า

ฉาบให้เป็นเงา, ทำให้เป็นเงา


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม