local

หมวด N

แปลว่า

ร้านเหล้า

แปลว่า

ลักษณะพิเศษของเฉพาะท้องถิ่น

แปลว่า

คนพื้นเมือง, คนท้องถิ่น

หมวด ADJ

แปลว่า

ท้องถิ่น

ศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นทำหน้าที่ส่งเสริม และพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาค

ที่เกี่ยวกับท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ

แปลว่า

เฉพาะท้องถิ่น

ถ้าจะดูวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น ก็ต้องดูวัฒนธรรมของส่วนรวมแห่งท้องถิ่นนั้น

แปลว่า

มีผลเฉพาะที่ในร่างกาย, มีผลเฉพาะแห่ง

แปลว่า

ประจำท้องถิ่น, ส่วนท้องถิ่น, เฉพาะท้องถิ่น, แห่งท้องถิ่น

แปลว่า

พื้นบ้าน

การชนไก่ถือเป็นกีฬาพื้นบ้าน ถ้าหากไม่คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือขัดกับจริยธรรม

เฉพาะถิ่น, แห่งท้องถิ่น, ที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ

แปลว่า

เฉพาะถิ่น

เราพูดถึงวัฒนธรรมไทยส่วนรวมก็เหมือนกันหมด แต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ผิดแผกออกไปบ้าง

แปลว่า

ส่วนท้องถิ่น

ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีท้องถิ่น ซึ่งจัดเก็บโดยหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

แปลว่า

ภูธร

เขาเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยภูธรแห่งหนึ่ง

เกี่ยวกับที่อยู่นอกเขตเมืองหลวง

แปลว่า

เจ้าถิ่น

เขาถูกนักเลงเจ้าถิ่นรุมซ้อมอาการบางตาย

แปลว่า

พื้นถิ่น

ข้าวกล้องเป็นอาหารพื้นถิ่นแบบไทยๆ ที่ผมกินเป็นประจำทุกวัน

เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น

แปลว่า

ของพื้นเมือง, ของชาวพื้นเมือง

หมวด SL

แปลว่า

ร้านเหล้า, ผับ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม