ค้นหา/แปล "limitation"

limitation

หมวด N

1

ข้อจำกัด

กฎการวิเคราะห์ภาษาไทยมีข้อจำกัดมากมาย

2

ข้อจำกัด, วงจำกัด, ขีดจำกัด

3

ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน, ข้อด้อย

4

กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด, ความจำกัด

5

ขีดคั่น

ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง

ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป

6

ความจำกัด

ผู้ที่เข้าวัยชราไม่ควรเล่นฟุตบอลเพราะมีความจำกัดก็คือความเร็วและความอดทน

7

ขีดจำกัด

ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว

ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น

8

ขีดขั้น

ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง

หลักหรือระยะที่กำหนดไว้


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม