(jump) lightly

หมวด ADV

แปลว่า

โหยง

เขากระโดดโหยงเมื่อเห็นเมียเดินมา

อาการที่กระโดดโดยฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม