i

หมวด PRON

แปลว่า

หม่อมฉัน

พระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงไว้ตอนหนึ่งว่า “ครั้งหนึ่งหม่อมฉันขึ้นไปเมืองพิษณุโลกไปถามหาของโบราณในเมืองนั้น”

สรรพนามบุรุษที่ 1 สำหรับแทนชื่อผู้พูด สำหรับเจ้านายที่มีศักดิ์เสมอกัน

แปลว่า

กระผม

กระผมคิดว่าคุณทำถูกแล้ว

คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย พูดกับผู้ใหญ่, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

แปลว่า

เรา

เราคิดว่าอาจารย์ไม่น่าจะว่างนะ

สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนผู้พูด

แปลว่า

คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1, ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม

แปลว่า

ดิฉัน

ดิฉันขอกล่าวขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เป็นคำสุภาพ เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

แปลว่า

กู

กูกำลังฝันดีว่ากำลังบินอยู่พอดี

คำใช้แทนตัวผู้พูด ในปัจจุบันมักถือกันว่าไม่สุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

แปลว่า

กระหม่อม

กระหม่อมดีใจที่ฝ่าบาทเสด็จมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนี้

คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เพ็ดทูลเจ้านายชั้นหม่อมเจ้า และพระวรวงศ์เธอที่มิได้ทรงกรม, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

แปลว่า

ดีฉัน

ถึงแม้ดีฉันจะเป็นผู้หญิงแต่ดีฉันก็มีเลือดนักสู้

คำใช้แทนตัวผู้พูด เพศหญิง เป็นคำสุภาพ

แปลว่า

ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยบารมีพระปกเกล้าฯ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้ารอดอันตรายทุกอย่าง

เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูดกราบทูลเจ้านายชั้นสูงหรือพระเจ้าแผ่นดิน

แปลว่า

ผม

ผมกระหายน้ำมาก

คําใช้แทนตัวผู้พูด เพศชาย ใช้พูดโดยสุภาพ, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

แปลว่า

ข้า

ข้าอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าสักหน่อย

คำสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ที่เสมอกันอย่างเป็นกันเองหรือผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย

แปลว่า

อาตมา

อาตมาไม่อยากให้ใครยึดติดในตัวอาตมาอยากให้ยึดติดในคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามากกว่า

คำใช้แทนตัวผู้พูด สำหรับพระภิกษุสามเณรพูดกับคฤหัสถ์, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

แปลว่า

เกล้ากระหม่อม

เกล้ากระหม่อมขอรับพระบรมราชโองการไว้เหนือเกล้า

สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เพ็ดทูลพระอนุวงศ์ชั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ, พระวรวงศ์เธอที่ทรงกลม และสมเด็จพระสังฆราช

แปลว่า

อิฉัน

อิฉันอยากจะไปกับคุณด้วย

คำใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เป็นคำสุภาพ

แปลว่า

อัญขยม

แปลว่า

ข้าเจ้า

ข้าเจ้าเองก็เพิ่งมาใหม่ ยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน

เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด

แปลว่า

ลูกช้าง

งวดนี้ขอเลขเด็ดๆ ให้ลูกช้างซักทีเถอะเจ้าพ่อ

คำแทนชื่อคนซึ่งพูดกับเจ้าที่เป็นผี แทนคำว่า ข้าพเจ้า

แปลว่า

เกล้ากระผม

เกล้ากระผมยินดีรับใช้ด้วยความจงรักภักดี

สรรพนามบุรุษที่1 ใช้แทนตัวผู้พูด พูดกับผู้ใหญ่ด้วยความเคารพมาก หรือกับพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์

แปลว่า

ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ท่านเป็นผู้ดำเนินงานสำคัญครั้งนี้

เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 ใช้แทนตัวผู้พูด

แปลว่า

อาตมภาพ

อาตมภาพอยากให้ทุกฝ่ายปรองดองกัน

คำใช้แทนตัวผู้พูด สำหรับพระภิกษุสามเณรพูดกับคฤหัสถ์, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1

หมวด N

แปลว่า

พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9

แปลว่า

เสียงสระในภาษาอังกฤษ


ตัวอย่างประโยค

gentility - ความสุภาพ

1.

i think i’ll pass

ฉันว่าฉันไม่เอาดีกว่า, ฉันไม่เอาด้วยหรอก (ในการปฏิเสธต่อคำเชิญที่จะไปที่ใดหรือทำอะไรสักอย่าง)

2.

i’m sorry, i can’t.

ขอโทษนะ ฉันทำไม่ได้หรอก

3.

i’m in

ฉันเอาด้วย (ในการตอบสนองต่อคำเชิญที่จะไปที่ใดหรือทำอะไรสักอย่าง)

ทั่วไป

4.

i did it! (i made it!)

ฉันทำได้แล้ว

5.

i hope so

ฉันหวังว่าอย่างนั้น

6.

may i see?

ฉันขอดูหน่อยได้ไหม?

7.

i doubt it

ฉันสงสัยว่ามันจะใช่เหรอ/จะเป็นไปได้เหรอ? (ฉันว่าไม่น่าจะใช่/เป็นไปได้หรอก)

love - ความรัก

8.

i miss you

ฉันคิดถึงคุณ

9.

i am single

ฉันเป็นโสด

belief - ความคิดเห็น

10.

i totally disagree.

ฉันไม่เห็นด้วยเลย

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม