ค้นหา/แปล "hurry-back"

hurry back

หมวด PHRV

1

รีบกลับ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

hurry

เร็วเข้า

2

come on hurry up.

เร็วเข้า / เร็วๆ

3

back up.

ถอยหลัง

4

move back

ถอยหลัง

5

i’m in a hurry.

ฉันกำลังรีบ

6

someday i will come back

สักวันหนึ่ง ฉันจะกลับมานะ

7

i'll be back at 1.30.

เขาจะกลับมาตอนบ่ายโมงครึ่ง

goodbye - การบอกลา

8

come back soon!

กลับมาเร็วๆนะ

9

call you back later!

เดี๋ยวโทรไปหานะ!

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม