-hood

หมวด SUF

แปลว่า

เกี่ยวกับภาวะ สภาพธรรมชาติ กลุ่มคนเฉพาะ


hood

หมวด N

แปลว่า

ฝากระโปรงรถยนต์

แปลว่า

หมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ, ผ้าคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ

แปลว่า

ขนบนหัวของนกหรือสัตว์บางชนิด

แปลว่า

ผ้าคลุมไหล่ของเสื้อรับปริญญา

แปลว่า

ฝาครอบอุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องเปิด

หมวด VT

แปลว่า

คลุมด้วยหมวกคลุมศีรษะ, คลุมด้วยผ้าคลุมศีรษะ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม