ha!

หมวด INT

แปลว่า

ฮ้า

ฮ้า ! จริงหรือ ไหนขอดูหน่อยซิ

คำที่เปล่งออกมาด้วยความตกใจ ประหลาดใจ หรือเพื่อห้าม


ha

หมวด INT

แปลว่า

ฮ่า, คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม