h-bomb

หมวด N

แปลว่า

ระเบิดไฮโดรเจน


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
H-bombระเบิดไฮโดรเจน
hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจนระเบิดไฮโดรเจน
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม