goth

หมวด N

แปลว่า

ชาวกอธหรือชาวเยอรมันโบราณ

แปลว่า

เพลงร็อคที่ได้รับความนิยมในช่วง 1980


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม