ค้นหา/แปล "free-style"

free style

หมวด N

1

ฟรีสไตล์


ตัวอย่างประโยค

baby - เด็กทารก

1

i like your style

ฉันชอบสไตล์ของเธอจัง

ทั่วไป

2

i'll be free after lunch.

ฉันจะว่างหลังอาหารกลางวัน

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม