form

หมวด N

แปลว่า

ทรง

อนุสาวรีย์มีทรงเป็นเจดีย์

แปลว่า

รูปแบบ

แปลว่า

พฤติกรรม, ความประพฤติ

แปลว่า

ฟอร์ม

เกษตรกรโดนหลอกให้เซ็นชื่อลงในฟอร์มเปล่า โดยหลอกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล

กระดาษสำหรับกรอกรายการ

แปลว่า

แบบพิมพ์

นักศึกษาจะต้องไปขอแบบพิมพ์คำร้องเรื่องต่างๆ จากห้องธุรการ

กระดาษพิมพ์ที่เป็นแบบสำหรับกรอกข้อความ หรือทำเครื่องหมายตามที่กำหนดหรือที่ต้องการ

แปลว่า

รูปทรง, รูปร่าง, สัณฐาน

แปลว่า

แบบฟอร์ม

แปลว่า

แบบแผน, แบบแผน

แปลว่า

ระดับความสามารถ, ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ

แปลว่า

รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์), แบบคำพูด

แปลว่า

แม่พิมพ์, แบบพิมพ์

แปลว่า

ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)

หมวด V

แปลว่า

เข้ารูป

คนงานกำลังเข้ารูปพลาสติกแบบใหม่

ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

แปลว่า

ฟอร์ม

เขาไปศึกษาถึงเมืองนอกเพื่อที่จะกลับไปฟอร์มทีมในการแข่งขันครั้งสำคัญ

จัดตั้งขึ้น

หมวด VT

แปลว่า

สร้างขึ้น, พัฒนาขึ้น

แปลว่า

จัดลำดับ, จัดเเถว, จัดเรียง

แปลว่า

สร้างเป็นรูปเป็นร่าง, ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง

หมวด VI

แปลว่า

เป็นรูปเป็นร่าง


-form

หมวด SUF

แปลว่า

เกี่ยวกับรูปแบบ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

fill out this form please

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วย

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม