finger breadth

หมวด N

แปลว่า

เกรียก

ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "finger breadth"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
breadthความกว้าง
fingerแตะด้วยนิ้ว, สัมผัสด้วยนิ้ว, ลูบ, ไล้
splitเกรียก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม