ค้นหา/แปล "enough-is-enough"

enough is enough.

หมวด IDM

1

พอแล้ว, ไม่เอาอีกแล้ว


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

something is wrong

มีอะไรผิดปกติ

2

is this yours?

อันนี้ของคุณไหม?

3

who is that?

นั่นเป็นใคร?

4

everything is ready.

ทุกอย่าง พร้อมแล้ว

5

is it yummy?

อร่อยไหมลูก

6

is that so?

อย่างนั้นหรือ

disagreement - ไม่เห็นด้วย

7

what is it?

มันคืออะไรอะ?

what did you do - คุณทำอะไร

8

what is this?

นี่คืออะไร

goodbye - การบอกลา

9

is everything fine?

ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม?

suggestion - คำแนะนำ

10

the thing is

ประเด็นก็คือว่า

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม