dried shredded pork

หมวด N

แปลว่า

หมูหยอง

อาหารหลักของเขาคือ ข้าวต้มร้อนๆ กับหมูหยอง

ของกินทำด้วยเนื้อหมู ทำเป็นฝอย


ตัวอย่างประโยค

it problems – ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

1.

i'd like a pork steak

ฉันขอสเต็กหมู

ทั่วไป

2.

i’d like a pork steak

ฉันขอสเต็กหมู

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม