distant relative

หมวด N

แปลว่า

ญาติห่างๆ

เขารู้แต่ว่าแม่สั่งให้เขาไปรับญาติห่างๆ คนหนึ่งที่หมอชิตเช้าวันนี้


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "distant relative"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
cousinญาติห่างๆ
remoteเป็นญาติห่างๆ, ซึ่งเกี่ยวข้องกันห่างๆ
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม