daily food

หมวด N

แปลว่า

อาหารประจำวัน

ในอาหารประจำวันควรมีอาหารที่มีกาก หรือใยพืชสูง ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Eat your food

กินข้าวนะลูก

2.

I’m gunna make some food

ฉันจะทำกับข้าว

dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

3.

I'm gunna make some food

ฉันจะทำกับข้าว

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม