cowpea

หมวด N

แปลว่า

พืชจำพวกถั่วชนิดหนึ่ง


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
cowpeaพืชจำพวกถั่วชนิดหนึ่ง
beanถั่ว, เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
vetchlingพืชตระกูลถั่วจำพวก Lathyrus
sumacพืชชนิดหนึ่งจำพวก Rhus
sagebrushพืชชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวก Artemisia
rushพืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง
aconiteพืชมีพิษชนิดหนึ่ง จำพวก Aconitum
tareพืชประเภทถั่ว, เมล็ดถั่ว
subspeciesชนิดย่อย (พืช, สัตว์), จำพวกย่อย
subspecificซึ่งเป็นชนิดย่อย (พืช, สัตว์), ซึ่งเป็นจำพวกย่อย
peaถั่ว, พืชตะกูลถั่ว, เมล็ดถั่ว
sweet peaถั่วชนิดหนึ่ง
madwortพืชจำพวก Alyssum
pussleyพืชจำพวก Portulaca
pusslyพืชจำพวก Portulaca
genusตระกูลของพืชและสัตว์, จำพวก, ประเภท, ชนิด, พันธุ์
sycamoreพืชจำพวก Platanus occientalis
subclassจำพวกรอง (พืช, สัตว์)
poison ivyพืชจำพวก Rhus radicans
runner beanถั่วฝักชนิดหนึ่ง
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม