colouring

หมวด N

แปลว่า

สีผสมอาหาร

แปลว่า

สีผิวหรือสีผม

แปลว่า

กระบวนการเปลี่ยนสี


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "colouring"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
coloringสีผิวหรือสีผม
fairของสีผิวหรือสีผม, สีขาวซีด, ซีด
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม