ค้นหา/แปล "coil"

coil

หมวด V

1

ขด

กิ้งกือจะขดเป็นวงเมื่อมีใครเอาไม้ไปแหย่

ม้วนตัวเป็นวงๆ

2

ขดงอ

สมองเป็นกลุ่มเนื้อเยื่อสีเทาออกชมพูขดงออยู่ภายในกะโหลกศีรษะ

หมวด N

3

ขดลวด

กระแทกหรือการเคลื่อนไหวได้จากการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดของอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้า

4

ขนด

องค์พระปฏิมากรประทับนั่งสมาธิบนขนดนาค 5 ชั้นโดยมีเส้นนูนหนารอบองค์พระทั้งหมด

โคนหางงู

5

ขด

รถหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของขดลวดทองแดงหรือสารเรืองแสง

สิ่งที่เป็นวงๆ

6

คอยล์

ช่างคนที่สองจัดการเช็ดสายไฟ ลองสายไฟพักหนึ่ง เขาก็บอกว่าคอยล์ไม่มีไฟเลย ดังนั้นเขาจึงจัดการเปลี่ยนคอยล์

อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องยนต์ของรถยนต์ ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงต่ำจากแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้าแรงสูง เพื่อก่อให้เกิดประกายไฟฟ้าที่เขี้ยวหัวเทียน

7

ขด (เชือกหรือสายยาง), สิ่งที่เป็นม้วนหรือขด

8

ขดลวดซึ่งกระแสไฟไหลผ่าน, ขดลวดเหนี่ยวนำ

9

ความวุ่นวายเอะอะ

10

ความลำบาก, ความยุ่งยาก

หมวด CLAS

11

ขด

พ่อซื้อลวดมา 2 ขดเพื่อทำราวตามผ้า

ลักษณะนามเรียกสิ่งของที่เป็นวงๆ เช่นนั้น

หมวด VI

12

ขดเป็นวง

หมวด VT

13

ม้วน, ทำให้ม้วน, ทำให้ขด, ทำให้เป็นม้วนหรือขด


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม