close relative

หมวด N

แปลว่า

ญาติสนิท

ผู้ที่อยู่เฝ้าศพก็จะมีแต่ญาติสนิทเท่านั้นเอง

คนในวงศ์วานทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือแม่ที่มีความใกล้ชิดกัน


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

close the door.

ปิดประดู

2.

before you go, please close the door.

ก่อนที่คุณไป ช่วยปิดประตูให้หน่อย

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม