-cle

หมวด SUF

แปลว่า

เล็ก, จิ๋ว


ตัวอย่างประโยค

love - ความรัก

1.

let me help you clean the board

ให้หนูช่วยลบกระดานนะคะ/ครับ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม