ค้นหา/แปล "carry-out"

carry out

หมวด PHRV

1

ทำให้สมบูรณ์, ทำให้ลุล่วง

2

ทำให้สำเร็จ, ทำให้บรรลุ


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

keep out

ห้ามเข้าไป

2

he helped me (to) carry the box.

เขาช่วยฉันยกกล่อง

3

i'm going out for lunch.

ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน

4

fill out this form please

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วย

ให้กำลังใจ

5

chill out!

ใจเย็น ๆ นะ

6

snap yourself out of it.

ลืมมันไป ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ

แสดงความเป็นห่วง

7

stay out of trouble!

อยู่ให้ห่างจากปัญหาล่ะ

at work - ในที่ทำงาน

8

the boss chew me out again

เจ้านายดุฉันอีกแล้วล่ะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม