cab

หมวด VT

แปลว่า

โดยสารในรถรับจ้าง

หมวด N

แปลว่า

รถรับจ้าง, รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ

หมวด VI

แปลว่า

โดยสารในรถรับจ้าง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม