but

หมวด CONJ

แปลว่า

แต่กระนั้น

เราพยายามทุกวิถีทาง แต่กระนั้นก็ไม่สำเร็จ

ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา

แปลว่า

เสียแต่ว่า

ที่จริงเสื้อตัวนี้สวยมาก เสียแต่ว่าเงินไม่พอ

ใช้แสดงว่าเหตุการณ์ขัดแย้งกัน

แปลว่า

เพียงแต่

คุณจะไปเที่ยวก็ได้เพียงแต่ต้องกลับมาเร็วๆ

แปลว่า

แต่

เรารู้ว่าบุหรี่เป็นของไม่ดีแต่เราก็ยังคงสูบอยู่ทุกวัน

คำเชื่อมความแสดงเนื้อหาที่แย้งกัน

แปลว่า

แต่ทว่า

น้องอยากไปเที่ยวแต่ทว่ายังทำการบ้านไม่เสร็จ

แปลว่า

แต่

คนส่วนมากต้องการใช้งานระบบเครือข่ายแต่ต้องไม่ใช่ระบบ LAN

เชื่อมความให้กลับกัน ให้ยิ่งหย่อนกว่ากัน หรือให้แย้งกัน

แปลว่า

แต่กลับ

ในขณะที่ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ๆ นั้นมีราคาถูกลงแต่กลับมีขีดความสามารถสูงขึ้น

แปลว่า

แต่ว่า

เขาได้แต่งงานกับคนที่เขารัก แต่ว่าเขาไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รักเขา

เป็นคำเชื่อมทำให้ความกลับกันหรือขัดแย้งกัน

แปลว่า

แต่, หากว่า, แต่ทว่า

แปลว่า

ทว่า

ถึงแม้จะยอมทำงานทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อ ทว่าครอบครัวของสุดใจก็ยังคงจนอยู่

คำที่ใช้แสดงว่าเหตุการณ์ขัดแย้งกัน

หมวด PERP

แปลว่า

ยกเว้น, เว้นแต่, นอกจาก

หมวด ADV

แปลว่า

เป็นแต่เพียง, เพียงแต่


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1.

Believe it or not, but

เชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่...

2.

But I don’t know.

แต่ฉันไม่รู้

3.

I won’t take but a minute.

ฉันใช้เวลาไม่นานหรอก

absence from work – การขาดงาน

4.

But I don't know.

แต่ฉันไม่รู้

at work - ในที่ทำงาน

5.

Without hard work, nothing grows but weeds.

หากไม่ทำงานหนัก จะไม่มีผลผลิตนอกจากวัชพืชที่โตขึ้น

6.

Success is sweet, but the secret is sweat.

ทุกความสำเร็จอันหอมหวาน ย่อมแลกมาด้วยหยาดเหงื่ออันขมขื่น

การตื่นนอน

7.

Yesterday I woke up in the morning but i got up at noon

เมื่อวานฉันตื่นอนตอนเช้าแต่ลุกจากที่นอนตอนเที่ยง

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม