ค้นหา/แปล "biz"

biz

หมวด ABBR

1

ธุรกิจ

หมวด SL

2

ธุรกิจ, การประกอบกิจการที่ไม่ใช่ราชการ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม