(be visible) intermittently

หมวด ADV

แปลว่า

พลอมแพลม

ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น

ไม่สม่ำเสมอ

แปลว่า

พลอมแพลม

ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น

ไม่สม่ำเสมอ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม